فرم درخواست

درسال 1965 باتولید ماشین الات نجاری در شهر ازمیر توسط مرحوم ساییم اوغلو قدم به صنعت چوب

گذاشتیم. و اکنون سه نسل از خانواده با ادامه فعالیت در این مسیر توانستیم در این صنعت پیشرو باشیم

مطالب جدید

لینک های سریع

-پشتیبانی و خدمات

در رسیدن به موقعیت کنونی ما در صنعت جهانی چوب علاوه بر کیفیت محصوبات تولیدی ,خدمات پس ازادامه

-تحویل جنس

در رسیدن به موقعیت کنونی ما در صنعت جهانی چوب علاوه بر کیفیت محصوبات تولیدی ,خدمات پس ازادامه

-تحویل جنس

در رسیدن به موقعیت کنونی ما در صنعت جهانی چوب علاوه بر کیفیت محصوبات تولیدی ,خدمات پس ازادامه

-تحویل جنس

در رسیدن به موقعیت کنونی ما در صنعت جهانی چوب علاوه بر کیفیت محصوبات تولیدی ,خدمات پس ازادامه

-تحویل جنس

در رسیدن به موقعیت کنونی ما در صنعت جهانی چوب علاوه بر کیفیت محصوبات تولیدی ,خدمات پس ازادامه

خبرهای جدید